Cảm ơn vì bạn còn sống

Dù thời gian sẽ chữa lành mọi thứ Nhưng vẫn không thể biến mất khỏi trái timTrong quá khứ, có rất…